Hoe werkt het?

Inzicht – Collectieve Inkoop – Verduurzaming – Besparing.

EnergieGemak helpt u zorgeloos
besparen op uw energiekosten

Afspraak

Wij komen graag bij u langs om samen met u al uw wensen omtrent energie in kaart te brengen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Antwerpen.

Inzicht

Onze energie experts maken een profiel op van uw energie verbruik, uw aansluitingen, uw tarieven en uw wensen voor het nieuwe energiecontract.

Vergelijken

Vervolgens kijken wij wanneer u uw energie verbruikt en maken een verbruiksprofiel. We vergelijken uw huidige energiecontract en energietarieven met de beste contracten op de markt van alle energieleveranciers. Tot slot analyseren wij uw transportkosten en meetcontracten.

Besparen

U ontvangt een overzicht van de energiecontracten die het beste aansluiten bij uw situatie en de grootste besparing opleveren.

Nieuwe overeenkomst

Zodra u een keuze gemaakt heeft, sluiten we het gekozen contract voor u af. Wij regelen de overstap met uw nieuwe en oude leverancier indien van toepassing.

Service

Wij blijven uw directe contactpersoon voor al uw vragen omtrent energie, ongeacht welke leverancier(s) u kiest. Dit geldt ook voor vragen omtrent netbeheer en meetdiensten. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht als u vragen heeft omtrent verduurzaming of de implementatie van duurzame maatregelen.

Het energiecollectief
is een initiatief van:

Inzicht en Besparen

Wat van primair belang is voor verduurzaming van het energieverbruik, is inzicht in welke energiestromen er zijn binnen de organisatie. En wanneer afwijkende patronen optreden.

Portaal

EnergieGemak biedt voor haar klanten een portaal om verbruik, contractcapaciteit en alle gegevens van aansluitingen in te zien. Dit geldt voor alle energiestromen, waaronder elektra, gas, warmte, stoom, co2 en water. Met het portaal kunt u zien wanneer er verbruik is en hoeveel. Ons uitgebreide portaal biedt naast het verbruik ook andere relevante data zoals temperatuur, BVO en graaddagen.
Tot slot is ons portaal ingericht voor factuurcontrole en het maken van kostenprognoses. Koopt u in op de beurs? dan kunt u deze prijzen ook in de portaal vinden.

Inzicht

Op basis van deze nieuw verworven inzichten kunt u gaan ondernemen. Acties ondernemen om precies te zijn. Elk bedrijf zal immers direct besparingen kunnen doorvoeren die het zonder energie-efficiëntieplan kan realiseren, of dat nu is ingegeven door het Activiteitenbesluit of vanuit een MVO-gedachte. Besparen hoeft niet altijd heel moeilijk te zijn. Door inzicht in verbruiksdata kunt u direct zien dat bv. uw climatecontrol/verwarming dezelfde instellingen heeft op week- en weekenddagen, terwijl in het weekend niet gewerkt wordt. Wat uw organisatie bijdraagt aan verduurzaming en energiebesparing begint dus met inzicht.

EnergieGemak werkt onder andere samen met de volgende energieleveranciers,
netwerkbeheerders, trading platformen en andere energie partners:

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

MVO is geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf. MVO begint met inzicht en het zorgen dat problemen niet groter worden. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden dus rekening met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud als voor HRM en marketingcommunicatie.

Wij helpen onze klanten met MVO op het gebied van energie. Wij helpen met inzicht te krijgen in energiestromen en verbruik, zorgen dat er grip komt op de huidige situatie en maken een plan voor het reduceren en optimaliseren van het verbruik. Tot slot zorgen we dat het verbruik wat over blijft duurzaam ingekocht word.

Energiebeleid

Er bestaat niet zoiets als één energiebeleid in België, er is namelijk meer dan één energiebeleid. Na de Belgische gewestvorming in 1980 hebben institutionele hervormingen geleid tot de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gewesten, met name voor energie.De federale staat is bevoegd voor de materies waarvan de technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op het nationale niveau vereist. De gewesten zijn verantwoordelijk voor substantiële beleidselementen op hun respectief grondgebied.Het energiebeleid van België en zijn drie gewesten draait rond vier prioriteiten:veiligheid en diversificatie van de bevoorradingsbronnen,
energie-efficiëntie,
behoud van de transparantie en de concurrentiekracht van de tarieven, en
bescherming van het milieu.
Klik hier om de Algemene beleidsnota van de minister voor Energie, Marie-Christine Marghem, te raadplegen.Bevoegdheidsverdeling tussen staat en gewesten voor energiebeleid
In 1980 werden bij een grondwetsherziening de bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen voor energie uitgebreid.De bijzondere wet van 8 augustus 1980 verdeelt de bevoegdheden als volgt:De federale staat is bevoegd voor de materies waarvan de technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op het nationale niveau vereist. Voor meer informatie klik hier.

Subsidies aan ondernemingen voor energiebesparende maatregelen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) geeft subsidieadvies aan bedrijven die energiebesparende investeringen willen uitvoeren. Bedrijven die investeren in rationeel energiegebruik of groene energie, kunnen immers subsidies, premies, steun of advies krijgen van verschillende instanties. Voor meer informatie over subsidies klik hier.

Energiemanagement

Als u als organisatie grip wilt krijgen op uw energiekosten en wilt gaan besparen op deze kosten, dan heeft u inzicht nodig in uw energiestromen en verbruiken.

Energiebesparing bij bedrijven loopt achter en daar wil de overheid snel wat aan doen om meters te maken. Ze gaat dan ook de uitvoering van de wetgeving aanscherpen. Dit betekent dat sommige bedrijven volgend jaar een informatieplicht opgelegd krijgen. Bedrijven moeten dan laten zien wat voor energiebesparing ze hebben bereikt en hoe ze dit hebben gerealiseerd. EnergieGemak creëert eenvoudig inzicht in uw energieverbruik, helpt u fors te besparen en de milieudoelstellingen te behalen.

Weten wat u kunt besparen?

Wij helpen u besparen op alle onderdelen van de energiekosten van uw organisatie. Van het reduceren van verbruik tot het verlagen van uw transportkosten. U kunt meer besparen dan u denkt!