Energiebeleid

Er bestaat niet zoiets als één energiebeleid in België, er is namelijk meer dan één energiebeleid. Na de Belgische gewestvorming in 1980 hebben institutionele hervormingen geleid tot de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gewesten, met name voor...